dBConf 2014

piątek, 24 października 2014, Szczyrk

Zachęcamy was do wzięcia udziału w pierwszej edycji konferencji, która będzie poświęcona bardzo szeroko pojętym bazom danych. Do udziału zapraszamy zarówno specjalistów otwartych i zamkniętych baz SQL-owych, takich jak: MySQL, Postgres, Firebird, Oracle, MSSQL, DB2 itp. ale też nie-SQL'owych, choćby takich jak MongoDB, Apache Hadoop, CouchDB i wielu wielu innych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i wypełniając lukę, chcemy jednocześnie przyczynić się do integracji środowisk bazodanowych w Polsce. Czy nam się to uda? Czas pokaże.

dBConf to konferencja społecznościowa przeznaczona dla specjalistów baz danych w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Organizuje ją zarząd stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG) we współpracy z wolontariuszami internetowymi, zainterensowanymi działaniem na rzecz konferencji.

W programie znajdują się zarówno oficjalne prelekcje, półoficjalne dyskusje panelowe, a także towarzyskie spotkania i elementy rozrywkowe. Celem spotkania jest integracja grup, stworzenie warunków do spotkania się ludzi związanych z różnymi środowiskami bazodanowymi oraz umożliwienie im nawiązania wzajemnych kontaktów, wymiany doświadczeń, pomysłów i planów na przyszłość.

dBConf ma charakter niekomercyjnego spotkania sympatyków PLUG. Jest pierwszym i jak na razie jedynym spotkaniem w Polsce, integrującym różne środowiska specjalistów baz danych.

Dla osób, które z różnych przyczyn potrzebują faktury, odbywa się – już zupełnie komercyjnie – spotkanie o tej samej nazwie, w tym samym miejscu i czasie, ale organizowane i fakturowane przez firmę obsługującą klientów biznesowych.

dBConf odbędzie się w dniach od 24 do 26 października 2014 r. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.