fb pixel

Jak skonfigurować oh-my-zsh?

oh-my-zsh

Theme

git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/themes/powerlevel10k
 • edytujemy ~/.zshrc
ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k"
 • interaktywny konfigurator p10k configure

Instalacja pluginów

 • zsh-autosuggestions
  git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions
  
 • zsh-syntax-highlighting
  git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-syntax-highlighting
  
 • zsh-z
  • Przechodzenie skrótami do najczęściej używanych katalogów
  git clone https://github.com/agkozak/zsh-z $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-z
  
 • dodawanie pluginów do konfiguracji
  • nano ~/.zshrc i szukamy linii z plugins=(git tu_inne_pluginy)
  • dodajemy zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting zsh-z do w/w nawiasu z pluginami
  • otwieramy nową zakladkę z terminalem

Pozostała konfiguracja

 • własne aliasy - edytujemy ~/.zshrc
# aliasy
WORKSPACE='/Users/nrm/workspace'
alias wm='cd $WORKSPACE/webmastah/webmastah.pl'

Utworzono: 13-03-2021 11:12 | Ostatnia aktualizacja: 15-03-2021 20:21

Ten wpis jest częścią mojego publicznego notatnika co oznacza, że może być to szkic, luźne myśli, zaczątek artykułu na bloga, różne pomysły, odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania, moje treści z social mediów warte zapisania dla innych czy też zwykłe notatki „na później”.

Jeżeli jesteś zainteresowany_a pełną wersją - wróć później lub zapisz się na mój newsletter (WARTO!), a nie ominiesz nowych publikacji.
Mirosław Okoński
Przede wszystkim admin, potem webdeveloper choć kiedyś było odwrotnie. Obecnie Full Stack Engineer, CTO i System Architect. Po godzinach fan dobrych seriali, których nigdy nie ma czasu obejrzeć. Kawożłop. Miłośnik piwa i Metaxy. W czasie pomiędzy kontuzjami biega.